Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Huidige Projecten

Taal en Rekendans!

Beweeg, leer, dans! 

Jonge kinderen bewegen van nature graag en veel; 

stilzitten is geen optie. Gelukkig maar, want kinderen die zich ontwikkelen door veel te bewegen, ontwikkelen zich beter dan kinderen die weinig of niet bewegen. Ze zijn sociaal, creatief, gezond en gelukkig. Hoe fijn is het dan om bewegen en leren te kunnen combineren. 

Sinds 2010 leren al veel jonge kinderen in Nederland en België door Taaldans® en Rekendans®. Deze ontwikkelingsgerichte danslessen worden gegeven door een vakdocent die wekelijks met de kinderen in beweging gaat. Al dansend, zingend, spelend met concrete materialen komt het hele (VVE) thema in beweging. De SLO doelen voor taal en rekenen staan centraal: alles wordt speels, zingend en bewegend aangeboden. Bewegend leren is nog nooit zo leuk geweest. Zeker omdat de pedagogisch medewerkers en leerkrachten hierdoor ook geïnspireerd raken om zelf meer bewegend en spelend te gaan leren. Regelmatig wordt er een ouder-kind les georganiseerd waarin ouders mogen kijken en… meedoen natuurlijk! Lezen over dans kan, maar het krijgt pas echt handen en voeten als je het een keer gezien hebt. De vakdocent in de buurt komt graag langs voor een proefles.

SBDN verzorgt de Taaldans® en Rekendans® lessen in samen werking met gediplomeerde docenten van Balletstudio Belinda. De lessen worden in overleg met de geïnteresseerde basisschool, naschoolse opvang of kinderdagverblijf opgezet aan de hand van het gewenste thema en curriculum. Hierbij wordt uitgegaan van kinderdans, omdat iedereen zich prettig en op zijn gemak moet kunnen voelen. Les op wekelijkse basis gedurende het gehele academische jaar door een vakdocent dans is mogelijk.


Voor meer informatie over onze projecten kunt u ons gerust contacteren via de email of per post.